top of page

תלמוד עשר הספירות
חלק א
עם
הרב אדם סיני

מתחילים מהתחלה!

מושגי יסוד ושרשי ההשקפה הקבלית
 

בואו והצטרפו ללימוד עמוק ומרתק בו תוכלו לרכוש כלים ומפתחות להבנת חכמת הקבלה ופנימיות התורה!

5:00

ב׳ ד׳ ו׳

ימי

לפנות בוקר

זום נפרד

לגברים ולנשים

מתחילים ב-

כ׳ באב 7.8.23

קורס חלק א בתלמוד עשר הספירות

בתלמוד עשר הספירות חלק א אנו נעסוק ב:

הרשמה קבוצת הלימוד

 • מיהו הבורא? 

 • מיהי הבריאה? 

 • מהי מחשבת הבריאה ומה מטרת הבריאה?

 • מלכות דאין סוף - שלמות התענוג בבחינת הוא ושמו אחד. 

 • מציאות העיבור וחשיבותו לתהליכים שבאים לאחר מכן. 

 • שם יהו״ה - על פי ד׳ בחינות דאור ישר ועל פי הספירות. 

 • שרש הבחירה של האדם. 

 • השוואת הצורה פירושה אהבה, מהי אהבה ומהי צורת הקשר הנכונה בין הבריאה לבורא.

 • ״ישראל ביישנים הם״ - מהי בושה נכונה וכיצד נשתמש בה.

 • צמצום א׳ - נעמיק בהבנת הצמצום, מיהו שפעל את הצמצום, על מה הוא חל, מה תפקידו הנצחי.

 • מקום החלל - החלל שנוצר כתוצאה מצמצום א׳ - מקום פנוי לתיקונים.

 • מציאות העגולים - תפקיד ההשתוקקות בנפש האדם, כיצד נכון להשתמש בו לתיקון האדם

 • עולם הקו- הבנה בסיסית של סדר העולמות ומה תפקידם הכללי ביחס לאדם.

 • מחצבת הנשמה - מהי נשמה? האם אור? האם כלי?

 • מהם זמן ותנועה ברוחניות.

הרשמה

לפרטים והרשמה

דוא״ל לשאלות ופניות

בבית מדרש ״הסולם״ ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל הסולם. תשפ״ג

צרו קשר במספר 050-314-1111

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
bottom of page